En aquest curs es treballaran tres blocs que tractaran aspectes teòrics i pràctics sobre la iniciativa emprenedora i innovació, projecte d'empresa i el pla econòmic i financer de les empreses.